Yhdistyksen syyskokous 28.10. ja Studiotalkoot

OUBS ry:n syyskokous pidetään sunnuntaina 28.10. kello 18 alkaen, Studiotalkoiden jälkeen. Talkoot alkavat todennäköisesti jo lauantaina.

 

Kokouksessa vahvistetaan edellisen toimintakauden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päätetään, myönnetäänkö vastuuvapaus niille, jotka ovat hoitaneet yhdistyksen hallintoa edellisenä toimintakautena. Lisäksi hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätetään jäsenmaksujen suuruus ja eräpäivä.

 

Kokouksen esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Ilmoitusasiat
 6. Toimikauden 2017-2018 toimintakertomus ja tilinpäätös
 7. Toimikauden 2017-2018 vastuuvapauden myöntäminen
 8. Jäsenmaksun suuruus kaudelle 2018-2019
 9. Toimikauden 2018-2019 budjetti ja toimintasuunnitelma
 10. Muut asiat
 11. Kokouksen päättäminen